Вы не авторизованы
X
X

Login or Password is invalid

>> Дипломные работы

 • 1
  30 JAN
  Название работы: Организация работ по техническому обслуживанию грузового транспорта малых автотранспортных предприятиях

  Автор: Ким Александра Владимировна

 • 2
  30 JAN
  Название работы: Организация работ по техническому обслуживанию грузового транспорта малых автотранспортных предприятиях

  Автор: Ким Александра Владимировна

 • 3
  30 JAN
  Название работы: Организация работ по техническому обслуживанию грузового транспорта малых автотранспортных предприятиях

  Автор: Ким Александра Владимировна

 • 4
  30 JAN
  Название работы: Организация работ по техническому обслуживанию грузового транспорта малых автотранспортных предприятиях

  Автор: Ким

 • 5
  20 DEC
  Название работы: Алматы өңірлік филиалы «РВЗ» жағдайындағы бие сүті мен қымызды ветеринариялық санитариялық бағалау

  Автор: Есенкелді Әсел Алматқызы

 • 6
  20 DEC
  Название работы: «Алтын-Орда» ішкі caудa oбъектiciнің сойыс аланында әр тулік малдарды сою технологиясы

  Автор: Жумабеков Медет Токтасынулы

 • 7
  18 DEC
  Название работы: Алматы облысындағы 50 бас сиыр малға арналған қораны ыстық сумен қамтамасыз етуді негіздеу

  Автор: Нұрғали Алмаз Бақытұлы

 • 8
  03 JUN
  Название работы: «Алматы облысында ауыл шаруашылық өнімдерін өндірудің экономикалық тиімділігін арттыру»

  Автор: Көшікбаев Ғалымжан Қойшыбайұлы

 • 9
  15 JUL
  Название работы: «Бөкей ордасындағы жер құқықтық қатынастары»

  Автор: Жалел Рустем Айтқұрманұлы

 • 10
  15 JUL
  Название работы: АҚШ-ТЫҢ АГРАРЛЫҚ ЗАҢНАМАСЫНЫҢ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

  Автор: Сәрсемхан Сымбат Темірханқызы

 • 11
  12 JUL
  Название работы: АҚШ-ТЫҢ АГРАРЛЫҚ ЗАҢНАМАСЫНЫҢ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

  Автор: Сәрсемхан Сымбат Темірханқызы

 • 12
  12 JUL
  Название работы: АҚШ-ТЫҢ АГРАРЛЫҚ ЗАҢНАМАСЫНЫҢ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

  Автор: Сәрсемхан Сымбат Темірханқызы

 • 13
  12 JUL
  Название работы: АҚШ-ТЫҢ АГРАРЛЫҚ ЗАҢНАМАСЫНЫҢ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

  Автор: Сәрсемхан Сымбат Темірханқызы

 • 14
  12 JUL
  Название работы: АҚШ-ТЫҢ АГРАРЛЫҚ ЗАҢНАМАСЫНЫҢ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

  Автор: Сәрсемхан Сымбат Темірханқызы

 • 15
  11 JUL
  Название работы: «Правовые основы водопользования в Республике Казахстан»

  Автор: Смагул Азамат Болатулы

 • 16
  09 JUL
  Название работы: «Қазақстан Республикасындағы өнеркәсіп жерлерінің құқықтық негіздері»

  Автор: Тағылым Айбек Маратұлы

 • 17
  01 JUL
  Название работы: «Каспий аумағындағы табиғи ресурстарды пайдалануды құқықтық реттеу»

  Автор: Әмзе Перизат Мырзабекқызы

 • 18
  01 JUL
  Название работы: Автомобильдің электр жабдықтары» тақырыбы бойынша оқу материалының көрнекілігін жетілдіру арқылы оқушылардың сабақ үстіндегі белсенділігін арттыру

  Автор: Керимхан Баян Қошқарқызы

 • 19
  01 JUL
  Название работы: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОВЕТСКОГО КАЗАХСТАНА

  Автор: Байшибеков Арман Мақатұлы

 • 20
  01 JUL
  Название работы: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОВЕТСКОГО КАЗАХСТАНА

  Автор: Байшибеков Арман Мақатұлы

 • 21
  29 JUN
  Название работы: «Қазақстан Республикасындағы өнеркәсіп жерлерінің құқықтық негіздері»

  Автор: Тағылым Айбек Маратұлы

 • 22
  29 JUN
  Название работы: «Қазақстан Республикасындағы өнеркәсіп жерлерінің құқықтық негіздері»

  Автор: Тағылым Айбек Маратұлы

 • 23
  29 JUN
  Название работы: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИИ АГРАРНОГО ПРАВА

  Автор: Ислам Мөлдір Әбіләшімқызы

 • 24
  29 JUN
  Название работы: «Қоршаған ортаны қорғауға азаматтардың қатысуының құқықтық негіздері»

  Автор: Төлеуғали Алишер Ғалымжанұлы

 • 25
  29 JUN
  Название работы: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОВЕТСКОГО КАЗАХСТАНА

  Автор: Байшибеков Арман Мақатұлы

 • 26
  29 JUN
  Название работы: АЗАМАТТАРДЫҢ ҚОЛАЙЛЫ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚҰҚЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

  Автор: Секенова Айман

 • 27
  29 JUN
  Название работы: «Рекрационное право природопользования»

  Автор: Турсынова Нуржамал Абдрахманқызы

 • 28
  29 JUN
  Название работы: «Рекрационное право природопользования»

  Автор: Турсынова Нуржамал Абдрахманқызы

 • 29
  29 JUN
  Название работы: ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕДРАХ

  Автор: Мамаева Дария Серикқызы

 • 30
  29 JUN
  Название работы: ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕДРАХ

  Автор: Мамаева Дария Серикқызы

 • 31
  29 JUN
  Название работы: «Мүлікті тәркілеуге қолданылатын қылмыстық жаза»

  Автор: Нартаева Дания Бахытовна

 • 32
  28 JUN
  Название работы: Кредитный риск и пути его снижения

  Автор: Мелдеш Дінмұхамед Тілеубердіұлы

 • 33
  28 JUN
  Название работы: Правовое обеспечение ветеринарной безопасности в Республике Казахстан

  Автор: Тамаев Бауыржан Болатбекулы

 • 34
  27 JUN
  Название работы: «Қазақстан Республикасында жер құқықтық қатынастарын реттеуге халықаралық ұйымдардың қатысуы»

  Автор: Кенесбай Алмаз Абайұлы

 • 35
  27 JUN
  Название работы: «Қазақстан Республикасындағы қолайлы қоршаған ортаның құқықтық қамтамасыз ету»

  Автор: Үсен Ерболат Бүркітұлы

 • 36
  27 JUN
  Название работы: «Каспий аумағындағы қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық негіздері»

  Автор: Әбдықадыр Алтынбек Құралбекұлы

 • 37
  27 JUN
  Название работы: «Қазақстан Республикасында жер құқықтық қатынастарын реттеуге шетелдік субьектілердің қатысуы»

  Автор: Алдыберген Мурат Ертайұлы

 • 38
  27 JUN
  Название работы: «Қaзaқcтaн Pecпyбликacындaғы кәcіпкepліктің кoнcтитyцилық-құқықтық нeгіздepі»

  Автор: Абдыкадыров Ернар Сатбекович

 • 39
  27 JUN
  Название работы: Учет и аудит выпуска, отгрузки и продажи готовой продукции

  Автор: Бекешова Аида Ерлановна

 • 40
  27 JUN
  Название работы: Бухгалтерский учет, анализ и аудит нематериальных активов

  Автор: Имангазиева Мээрим

 • 41
  27 JUN
  Название работы: Ұзақ мерзімді активтердің есебі мен талдауы

  Автор: Әшімбек Асылзат Бақтыбайұлы

 • 42
  27 JUN
  Название работы: Бұзау қораның микроклиматын автоматтандыру сұлбасын әзірлеп сүт-тауарлы ферманы электрлендіру

  Автор: Бектемиров Айдар Тулесханович

 • 43
  27 JUN
  Название работы: Влияние органических удобрений на казество и урожайность сои в условиях Алматинской Области

  Автор: Сағит Исламбек Нуртасұлы

 • 44
  26 JUN
  Название работы: Влияние минеральных удобрений на урожайность ячменя в условиях светло-каштановых почв Алматинской области

  Автор: Кошербай Айнұр Бауыржанқызы

 • 45
  26 JUN
  Название работы: Ақтөбе облысы Шалқар ауданы жағдайында жүгері дақылында кездесетін зиякестердің түр құрамы және оларға қарсы тиімді күресу шараларын ұйымдастыру

  Автор: Мақсотова Меруерт Кәдірбекқызы

 • 46
  26 JUN
  Название работы: «Қазақстан Республикасы бойынша жер нарығына зерттеу жүргізу»

  Автор: Қудайберген Бағдат Бақытжанұлы

 • 47
  25 JUN
  Название работы: «Каспий аумағындағы қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық негіздері»

  Автор: Әбдықадыр Алтынбек Құралбекұлы

 • 48
  25 JUN
  Название работы: «Қазақстан Республикасында жер құқықтық қатынастарын реттеуге шетелдік субьектілердің қатысуы»

  Автор: Алдыберген Мурат Ертайұлы

 • 49
  24 JUN
  Название работы: Алматы облысы ашық-қара қоңыр топырақ жағдайында соя өнімділігіне фосфор тыңайтқыштардың әсері

  Автор: Қабыл Айжан Серікқызы

 • 50
  24 JUN
  Название работы: ҚAЗAҚСТAН РЕСПУБЛИКAСЫНДAҒЫ ҚOЛAЙЛЫ ҚOРШAҒAН OРТAҒA ҚҰҚЫҚТЫ ЖҮЗЕГE AСЫРУДЫҢ КOНСТИТУЦИЯЛЫҚ - ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕХAНИЗМІ

  Автор: Сеитмуханов Бауыржан Есбергенулы

 • 51
  22 JUN
  Название работы: Реконструкция ПС-35/10кВ с разработкой схемы грозозащиты трехобмоточного трансформатора

  Автор: Маметсупиев Алишер Аликжанович

 • 52
  21 JUN
  Название работы: Основы юридической ответсвенности за экологическое правонарушение

  Автор: Джазылбекова Мадина Айдаровна

 • 53
  21 JUN
  Название работы: Балқаш ауданы Бақанас ауылындағы 35/10кВ трансформаторлық қосалқы станцияны қайта құрылымдау

  Автор: Калынбаев Нурбол Рашидович

 • 54
  21 JUN
  Название работы: Балқаш ауданы Бақанас ауылындағы 35/10кВ трансформаторлық қосалқы станцияны қайта құрылымдау

  Автор: Калынбаев Нурбол Рашидович

 • 55
  21 JUN
  Название работы: Аймақтар дамуының басым бағыттары (Алматы облысы, Текелі қаласы мысалында )

  Автор: Жарылқасын Ануар Маратұлы

 • 56
  21 JUN
  Название работы: «Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуын басқаруды жетілдіру»

  Автор: Муканов Мұхтар Мұхтарұлы

 • 57
  21 JUN
  Название работы: Алматы облысы, Балқаш ауданы жағдайында күріш дақылы зиянкестерінің биологиялық ерекшеліктері, зияндылығы және оларға қарсы күресу шаралары

  Автор: Рақымбаева Жұлдыз Айбекқызы

 • 58
  21 JUN
  Название работы: «Аназакидоз ауруы кезінде әртүрлі балықтарды ветеринариялық санитариялық сараптау»

  Автор: Дөңбай Мұхан Салқынбекұлы

 • 59
  21 JUN
  Название работы: Түркіcтaн oблыcы Шәуілдір aудaны жaғдaйындa жүгері зиянкеcтеріне қaрcы күреcу шaрaлaрын ұйымдacтыру

  Автор: Қалдан Гулмира Бауыржанкызы

 • 60
  21 JUN
  Название работы: Жaмбыл oблыcы Т. Рыcқұлoв aудaны жaғдaйындa kүздіk бидaй егеcтігінде kездеcетін coрғыш зиянkеcтердің түр құрaмы және oлaрғa қaрcы kүреcу шaрaлaры

  Автор: Нұртаза Гүлшат Арманқызы

 • 61
  20 JUN
  Название работы: «Нaурызбaй aудaны мыcaлындa жерге орнaлacтыру және кaдacтр жұмыcтaрын жүргiзу ережелерiн жетiлдiру»

  Автор: Есмухамбетов Аскар Нуридинович

 • 62
  20 JUN
  Название работы: Кредиторлық борыштардың есебі мен аудиті

  Автор: Тузелбекова Жадыра Бексултановна

 • 63
  20 JUN
  Название работы: Учет и аудит труда и его оплаты

  Автор: Зайнудинова Сабина Гайнидиновна

 • 64
  20 JUN
  Название работы: РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

  Автор: Милова Виктория Сергеевна

 • 65
  20 JUN
  Название работы: ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТАРАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

  Автор: Жұмағалиев Әлишер Талғатұлы

 • 66
  20 JUN
  Название работы: Шымкент қаласы Сайрамсу оң жағалаулық магистралды каналындағы ирригациялық жүйелерді тиімді пайдалану

  Автор: Сатканбаев Сакен Турниязович

 • 67
  19 JUN
  Название работы: Государственная поддержка развития малого и среднего бизнеса (на материалах Алматинской области)

  Автор: Бурхан Айдана Ануарбекқызы

 • 68
  19 JUN
  Название работы: Финансовая устойчивость предприятия как объект анализа

  Автор: Ибдиминова Диана Руслановна

 • 69
  19 JUN
  Название работы: Совершенствование управления занятостью населения на регио-нальном уровне (на материалах Алматинской области)

  Автор: Қалықұлы Амангелді

 • 70
  19 JUN
  Название работы: Қазақстан Республикасы ауыл тұрғындарының әлеуметтік жағдайын орнықты көтеру саясатын жүзеге асыру

  Автор: Камбатыров Арслан Серикпаевич

 • 71
  19 JUN
  Название работы: Бухгалтерский баланс и анализ финансового состояния организации (на примере ТОО «SUIRGEN COMPANY» г. Алматы)

  Автор: Ерсайын Арайлым Ерсайынқызы

 • 72
  19 JUN
  Название работы: Сауданың есебі мен аудитін ұйымдастыру

  Автор: Абилжанов Амангали Магауеевич

 • 73
  19 JUN
  Название работы: ҚАЗАҚСТАННЫҢ САҚТАНДЫРУ НАРЫҒЫ: ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ДАМУ БОЛАШАҒЫ

  Автор: Асанов Алмас Мизамбаевич

 • 74
  19 JUN
  Название работы: Бухгалтерский баланс и анализ финансового состояния организации (на примере ТОО «SUIRGEN COMPANY» г. Алматы)

  Автор: Ерсайын Арайлым Ерсайынқызы

 • 75
  19 JUN
  Название работы: ҚАЗАҚСТАННЫҢ САҚТАНДЫРУ НАРЫҒЫ: ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ДАМУ БОЛАШАҒЫ

  Автор: Асанов Алмас Мизамбаевич

 • 76
  19 JUN
  Название работы: Бухгалтерский баланс и анализ финансового состояния организации (на примере ТОО «SUIRGEN COMPANY» г. Алматы)

  Автор: Ерсайын Арайлым Ерсайынқызы

 • 77
  19 JUN
  Название работы: Учет и анализ краткосрочных обязательств организации

  Автор: Қошан Айбол Ерікұлы

 • 78
  19 JUN
  Название работы: Банктің депозиттік портфелінің сапасын талдау

  Автор: Тулакбаева Нургуль Манатовна

 • 79
  19 JUN
  Название работы: Оценка финансового состояния предприятия

  Автор: Катпагулова Ақбота Ардаққызы

 • 80
  19 JUN
  Название работы: Биологическая защита огурцов защищенного грунта в условиях Юго-востока Казахстана

  Автор: Куванбаев Бекарыс Абайұлы

 • 81
  19 JUN
  Название работы: Банктің депозиттік портфелінің сапасын талдау

  Автор: Исмагулов Нұрсұлтан Жұмағалиұлы

 • 82
  19 JUN
  Название работы: Банктің депозиттік портфелінің сапасын талдау

  Автор: Исмагулов Нұрсұлтан Жұмағалиұлы

 • 83
  19 JUN
  Название работы: Алматы облысы шаруа қожалықтарыв қызметінің экономикалық тиімділігін жоғарылату жолдары

  Автор: Надиров Нардос Темиргалиевич

 • 84
  19 JUN
  Название работы: ҚАЗАҚСТАННЫҢ САҚТАНДЫРУ НАРЫҒЫ: ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ДАМУ БОЛАШАҒЫ

  Автор: Асанов Алмас Мизамбаевич

 • 85
  19 JUN
  Название работы: Правовое регулирования использования животного мира в

  Автор: Кенесбаев Дидар Шоханұлы

 • 86
  19 JUN
  Название работы: Бухгалтерский баланс и анализ финансового состояния организации (на примере ТОО «SUIRGEN COMPANY» г. Алматы)

  Автор: Ерсайын Арайлым Ерсайынқызы

 • 87
  19 JUN
  Название работы: Ауылшаруашылық кооперативтерінің құқықтық негіздері

  Автор: Оспанов Кайратбек Жолымбекович

 • 88
  19 JUN
  Название работы: Исследование влияния образования упорядоченных и неупорядоченных структур в зерновой насыпи при размещении и гравитационной разгрузке зерна на его устойчивость при хранении

  Автор: Тебенихина Николь

 • 89
  19 JUN
  Название работы: Дебиторлық берешектердің аудитін және талдауды ұйымдастыру ерекшеліктері

  Автор: Самжан Медет Серікбайұлы

 • 90
  19 JUN
  Название работы: РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

  Автор: Милова Виктория Сергеевна

 • 91
  19 JUN
  Название работы: Банктің қаржылық жағдайын талдау

  Автор: Тұрақбаев Сағынжан Қыдырбекұлы

 • 92
  19 JUN
  Название работы: Әуе желілерін қорғау мәселелерін қарастырып елді-мекенді электрмен жабдықтау

  Автор: Стамшалов Мади Калиевич

 • 93
  19 JUN
  Название работы: Әуе желілерін қорғау мәселелерін қарастырып елді-мекенді электрмен жабдықтау

  Автор: Стамшалов Мади Калиевич

 • 94
  19 JUN
  Название работы: Жылқы тоқ ішегі бұралуын патологиялық морфологиялық диагностикалау

  Автор: Төлеухан Алихан Сағадатұлы

 • 95
  19 JUN
  Название работы: Әуе желілерін қорғау мәселелерін қарастырып елді-мекенді электрмен жабдықтау

  Автор: Стамшалов Мади Калиевич

 • 96
  19 JUN
  Название работы: Коммерциялық банктердегі несие және несие жүйесі

  Автор: Муса Мурат Барболатұлы

 • 97
  19 JUN
  Название работы: Коммерциялық банктердегі несие және несие жүйесі

  Автор: Муса Мурат Барболатұлы

 • 98
  19 JUN
  Название работы: ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДОХРАНИЛИЩА НА РЕКЕ БИШКУЛЬ КЫЗЫЛЖАРСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

  Автор: Пальчиков Дмитрий Владимирович

 • 99
  19 JUN
  Название работы: Коммерциялық банктердегі несие және несие жүйесі

  Автор: Муса Мурат Барболатұлы

 • 100
  19 JUN
  Название работы: ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДОХРАНИЛИЩА НА РЕКЕ БИШКУЛЬ КЫЗЫЛЖАРСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

  Автор: Пальчиков Дмитрий Владимирович

 • 101
  19 JUN
  Название работы: Негізгі құралдардың есебі мен аудиті ( "Mаgnеt Oіl" ЖШС-нің материалы негізінде)

  Автор: Жауар Бекжан Бауржанұлы

 • 102
  19 JUN
  Название работы: Каликова Асель Ерлановна

  Автор: Стамшалов Мади Калиевич

 • 103
  19 JUN
  Название работы: Проблемы гармонизации и совершенствования бухгалтерского учета аграрных промышленных комплексов с международными стандартами финансовой отчетности

  Автор: Гизатова Динара Галымжановна

 • 104
  19 JUN
  Название работы: WATER MANAGEMENT IN THE ISLAMIC RIPUBLIC OF AFGHANISTAN

  Автор: Ниамати Сефатулла

 • 105
  18 JUN
  Название работы: Рacширение ПC 110/35/10 kВ в гoрoде Тaлдыkургaн c рaзрaбoтkoй релейнoй зaщиты

  Автор: Фазылов Айбек Бауыржанович

 • 106
  18 JUN
  Название работы: Түрkіcтaн oблыcы Caрыaғaш aудaны жaғдaйындa acтық дaқылдaры зиянkеcтерінің түр құрaмы және oлaрмен kүреcу шaрaлaры

  Автор: Алдабергенова Фарида Советқызы

 • 107
  18 JUN
  Название работы: Есеп айырысу операцияларының есебі мен аудиті

  Автор: Сүлейменова Назерке Өмірбекқызы

 • 108
  18 JUN
  Название работы: ҚОШҚАРЛАРДАН ЭЛЕКТРОЭЯКУЛЯЦИЯ ТӘСІЛІМЕН ШӘУЕТ АЛУ ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ АЛЫНҒАН ЭЯКУЛЯТҚА БАҒА БЕРУ

  Автор: Мұсай Шыңғысхан Өркенұлы

 • 109
  18 JUN
  Название работы: БҰҚАЛАРДАН ЭЛЕКТРОЭЯКУЛЯЦИЯ ТӘСІЛІМЕН АЛЫНҒАН ШӘУЕТТІҢ САПАСЫН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ҚАТЫРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

  Автор: Жарасбек Мерей Қыдырәліұлы

 • 110
  18 JUN
  Название работы: ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ, АСА ӨЗЕНІНІҢ СУ РЕСУРСТАРЫН КЕШЕНДІ ПАЙДАЛАНУ ЖОБАСЫ

  Автор: Желеуова Әсел Арапбекқызы

 • 111
  18 JUN
  Название работы: Қазақстан Республикасының коммерциялық банктердің халықты несиелендіру

  Автор: Закен Асылгазы Токтарханулы

 • 112
  18 JUN
  Название работы: ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ, АСА ӨЗЕНІНІҢ СУ РЕСУРСТАРЫН КЕШЕНДІ ПАЙДАЛАНУ ЖОБАСЫ

  Автор: Смадияр Айнұр Смадиярқызы

 • 113
  18 JUN
  Название работы: Банктің қаржылық жағдайын талдау

  Автор: Тұрақбаев Сағынжан Қыдырбекұлы

 • 114
  18 JUN
  Название работы: Рекреациялық жерлердің құндылығын ескере отырып кадастрлық бағалау әдістерін зерттеу

  Автор: Мукатаев Елдос Мухатаевич

 • 115
  18 JUN
  Название работы: Негізгі құралдардың есебі мен аудиті ( "Mаgnеt Oіl" ЖШС-нің материалы негізінде)

  Автор: Жауар Бекжан Бауржанұлы

 • 116
  18 JUN
  Название работы: Расширение подстанции 110/35/10кВ «ИЯФ» Талгарского района Алматинской области

  Автор: Усманов Юсупжан Фархатович

 • 117
  18 JUN
  Название работы: Расширение подстанции 110/35/10кВ «ИЯФ» Талгарского района Алматинской области

  Автор: Усманов Юсупжан Фархатович

 • 118
  18 JUN
  Название работы: «Жамбыл облысы Шу ауданы Тасөткен магистралды каналының қайта құру жобасы

  Автор: Мақсұтова Назерке Сержанқызы

 • 119
  18 JUN
  Название работы: Құс фермасының микроклимат жүйесін автоматтандырып электрлендіру

  Автор: Сейіт Абай Тасболатұлы

 • 120
  18 JUN
  Название работы: Алматы облысы ауыл шаруашылығы жерлеріне мониторинг жүргізу және зерттеу

  Автор: Жумағулова Сырым Жумағулқызы

 • 121
  18 JUN
  Название работы: Внедрение микропроцессорной защиты отходящих линии от подстанции 35/10 кВ

  Автор: Погадаев Дмитрий Геннадьевич

 • 122
  18 JUN
  Название работы: Внедрение микропроцессорной защиты отходящих линии от подстанции 35/10 кВ

  Автор: Погадаев Дмитрий Геннадьевич

 • 123
  18 JUN
  Название работы: ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИИ ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

  Автор: Есимбаев Дамир Есимбайұлы

 • 124
  18 JUN
  Название работы: Сравнительная оценка сортов земляники по комплексу хозяйственно-ценных признаков

  Автор: Ускумбаев Калиахат Акихатович

 • 125
  18 JUN
  Название работы: Алматы облысы Ескелді ауданы жағдайында қант қызылшасында кездесетін негізгі зиянкестердің биологиясы, зияндылығы және оларға қарсы күресу шаралары

  Автор: Тайкенов Канат Саяхатович

 • 126
  18 JUN
  Название работы: Особенности системы дикие животные и браконьерство

  Автор: Рысбеков Олжас Маратович

 • 127
  18 JUN
  Название работы: Коммерциялық банктердегі несие және нсеие жүйесі

  Автор: Муса Мурат Барболатұлы

 • 128
  18 JUN
  Название работы: Алматы облысы Ескелді ауданы жағдайында қант қызылша егістігінде кездесетін зиянкестерге қарсы күрес шараларын ұйымдастыру

  Автор: Жаксыбекова Алтынай Жаксыбекқызы

 • 129
  18 JUN
  Название работы: «Қазақстан Республикасындағы сот билігінің қалыптасуы мен дамуы»

  Автор: Күмісбек Тілек Ержанұлы

 • 130
  18 JUN
  Название работы: Правовое обеспечение ветеринарной безопасности в Республике Казахстан

  Автор: Тамаев Бауыржан Болатбекулы

 • 131
  18 JUN
  Название работы: Қазақстан Республикасындағы ветеринарлық қауіпсіздікті мемлекеттік басқару

  Автор: Жаңабіл Бекжан Дәуренұлы

 • 132
  18 JUN
  Название работы: Дебиторлық берешектердің аудитін және талдауды ұйымдастыру ерекшеліктері

  Автор: Самжан Медет Серікбайұлы

 • 133
  18 JUN
  Название работы: НҰРА ӨЗЕНІНІҢ АЛАБЫНА ТҮСЕТІН ТЕХНОГЕНДІК ЖҮКТЕМЕНІ БАҒАЛАУ

  Автор: Серік Жанар

 • 134
  18 JUN
  Название работы: Ұйымда еңбекақы төлеу бойынша есеп айырысулар есебінің және талдаудың ерекшеліктері

  Автор: Битөреев Сейтжан Бәкірұлы

 • 135
  18 JUN
  Название работы: Тұқым өңдеу цехының электрлендіру жүйесін жобалау

  Автор: Ыбырайым Санат Ермекбайұлы

 • 136
  18 JUN
  Название работы: Жылыжaйдың электрлендіру жүйеcін жoбaлaу

  Автор: Сабирбаев Куанышбек Усанулы

 • 137
  18 JUN
  Название работы: Рекoнcтрукция cиcтемы электрификaции птичникa

  Автор: Алмуханбетов Дулат Омирузакович

 • 138
  18 JUN
  Название работы: Ветеринарно-санитарная оценка обработки специализированного подвижного состава и контейнеров, для перевозки продуктов и сырья животного происхождения

  Автор: Секебаева Бану Бахытовна

 • 139
  18 JUN
  Название работы: Электрификaция cвинaрникa – мaтoчникa cвинoфермы c рaзрaбoткoй вoпрocoв микрoклимaтa

  Автор: Абайбеков Асхат Талгатович

 • 140
  18 JUN
  Название работы: Алматы облысы жағдайында алма дақылының вегетативті телітушілерінің шығымын анықтау

  Автор: Шотарбай Жанерке Нұрғалиқызы

 • 141
  18 JUN
  Название работы: АНАЛИЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТОЙ

  Автор: Ескожа Алина Сабырқызы

 • 142
  18 JUN
  Название работы: АНАЛИЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТОЙ

  Автор: Ескожа Алина Сабырқызы

 • 143
  18 JUN
  Название работы: Ветеринарно-санитарная оценка мяса баранины, поступившие на внутрении торговый обьект «Алтын-Орда» из Алматинской и Туркестанской области в сравнительном аспекте

  Автор: Байжуманов Арыстан Ескендырович

 • 144
  18 JUN
  Название работы: Ветеринарно-санитарная оценка качества молока коров при применении (УВЧ) ультравысокочастотных излучения

  Автор: Фазильжанова Диана Бурхановна

 • 145
  18 JUN
  Название работы: ТАЛҒАР ӨЗЕНІНІҢ СУЖИНАУ АЛАБЫНЫҢ СУҒАРУ ҚАБІЛЕТІН БАҒАЛАУ

  Автор: Обаид Саид Шарафаддин

 • 146
  18 JUN
  Название работы: Төлдердің тыныс алу жолдары ауруларын салыстырмалы емдеу принциптері

  Автор: Қайрат Әліжан Қайратұлы

 • 147
  17 JUN
  Название работы: Тұтынушыларды электрмен жабдықтап, жинақталған таратушы құрылғыны модернизациялау

  Автор: Кадырханов Алмат Кадырханович

 • 148
  17 JUN
  Название работы: Энергия үнемдеуіш құралдарды әзірлеп сүт-тауарлы ферманы электрлендірілуін қайта құралымдау

  Автор: Кыйлыбаев Алим Асетович

 • 149
  17 JUN
  Название работы: Энергия үнемдеуіш құралдарды әзірлеп сүт-тауарлы ферманы электрлендірілуін қайта құралымдау

  Автор: Кыйлыбаев Алим Асетович

 • 150
  17 JUN
  Название работы: Жамбыл облысы Қордай ауданы жағдайында арпаның неігізгі зиянкестерінің түр құрамы және олармен күресу шаралары

  Автор: Кенен Данагүл Ерланқызы

 • 151
  17 JUN
  Название работы: «Диагностика, профилактики и лечение калицивирусной инфекции кошек»

  Автор: Ким Татьяна Владиславовна

 • 152
  17 JUN
  Название работы: Алматы облысы Қарасай ауданы жағдайында қант қызылша дақылының негізгі зиянкестерінің биологиясы, зияндылығы және оларға қарсы күресу шаралары

  Автор: Әділханқызы Ұлдана

 • 153
  17 JUN
  Название работы: Ауыл шаруашылық жануарларының листериозын балау үшін телімді антиген дайындау

  Автор: Әдек Бағдат Алмасханұлы

 • 154
  17 JUN
  Название работы: КӨКСУ ӨЗЕНІНІҢ СУЖИНАУ АЛАБЫНЫҢ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ДӘРЕЖЕСІН БАҒАЛАУ

  Автор: Аскаров Дарын Курмангазиевич

 • 155
  17 JUN
  Название работы: Электрификация овчарни с разработкой микроклимата в здании

  Автор: Оразаева Асем Ерланкызы

 • 156
  17 JUN
  Название работы: Veterinary and sanitary assessment and the safety of meat of broiler chickens at the poultry farm allele-Agro receiving the diet of the feed additive "Vermiculite"

  Автор: Касенов Кенжетай Амангелдіұлы

 • 157
  17 JUN
  Название работы: «Электрификация овчарни с разработкой микроклимата в здании»

  Автор: Оразаева Асем Ерланкызы

 • 158
  17 JUN
  Название работы: ТАЛҒАР ӨЗЕНІНІҢ СУЖИНАУ АЛАБЫНЫҢ СУҒАРУ ҚАБІЛЕТІН БАҒАЛАУ

  Автор: Обаид Саид Шарафаддин

 • 159
  17 JUN
  Название работы: «Распространение, лечение и профилактика дикроцелиоза крупного рогатого скота»

  Автор: Несипбай Нұрсая Шамшіқызы

 • 160
  17 JUN
  Название работы: Заманауи әдістермен қоян етінің ветеринариялық санитариялық сапасын бағалау

  Автор: Ажмахан Ақерке Сакенқызы

 • 161
  17 JUN
  Название работы: «Есік-2» шағын гидроэлектростанциясы ғимаратын техникалық сумен қамтамасыз ету желісін жетілдіру

  Автор: Утельбаев Бахтияр Мураткожаевич

 • 162
  17 JUN
  Название работы: Талгар қаласындағы ЖКО топографиялық ошақтарын жою негізінде жол қозғалысын ұйымдастыруды жетілдіру

  Автор: Сабыржан Айдар Талғатұлы

 • 163
  17 JUN
  Название работы: Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің жануарлар популяциясының экологиялық құрылымын бағалау

  Автор: Отунчинов Мурат Джумагулович

 • 164
  17 JUN
  Название работы: «Амиран» ЖШС жағдайында қымыздың сапасын ветеринариялық санитариялық бағалау

  Автор: Жалдыбай Мәдинұр Айдарұлы

 • 165
  17 JUN
  Название работы: WATER MANAGEMENT IN THE ISLAMIC RIPUBLIC OF AFGHANISTAN

  Автор: Ниамати Сефатулла

 • 166
  17 JUN
  Название работы: Рaсширение подстaнции 35/10кВ с yвеличением пропyскной спосоbности воздyшной линии 10кВ

  Автор: Сағындық Дидар Ержанұлы

 • 167
  17 JUN
  Название работы: Электрификация овчарни с разработкой микроклимата в здании

  Автор: Оразаева Асем Ерланкызы

 • 168
  15 JUN
  Название работы: ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА У СОБАК

  Автор: Туякова Галия Кенесовна

 • 169
  15 JUN
  Название работы: Алматы облысы жағдайында алма дақылының вегетативті телітушілерінің шығымын анықтау

  Автор: Шотарбай Жанерке Нұрғалиқызы

 • 170
  15 JUN
  Название работы: Ірі қара-мал фермасын электрлендіріп, сүт сауатын қондырғының электр жетегін автоматтандыру

  Автор: Смагулов Мухтар Табылдинович

 • 171
  15 JUN
  Название работы: Cозданиe инфоpмационной cиcтeмы «Докумeнтообоpот»

  Автор: Ахмоллаева Адилям Алимжановна

 • 172
  15 JUN
  Название работы: Жергілікті әкімшілікті басқарудың тиімділігін арттыру жолдары (Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы селолық әкім аппараты мысалында)

  Автор: Намангенова Эльмира Несипбековна

 • 173
  15 JUN
  Название работы: Көшені жарықтандыру сұрақтарын қарастырып елді-мекенді электрмен жабдықтау

  Автор: Айбатыров Әз-Нұрдәулет Әлібекұлы

 • 174
  15 JUN
  Название работы: Көшені жарықтандыру сұрақтарын қарастырып елді-мекенді электрмен жабдықтау

  Автор: Айбатыров Әз-Нұрдәулет Әлібекұлы

 • 175
  15 JUN
  Название работы: Көшені жарықтандыру сұрақтарын қарастырып елді-мекенді электрмен жабдықтау

  Автор: Айбатыров Әз-Нұрдәулет Әлібекұлы

 • 176
  15 JUN
  Название работы: Расширение ПС 35/10 кВ с разработкой вопросов релейной защиты

  Автор: Отаров Рауан Сабитұлы

 • 177
  15 JUN
  Название работы: Бұзау қораның жылыту-желдету жүйесін автоматтандырып электрлендірілуін қайта құру

  Автор: Шарданов Нурдаулет Ерполатович

 • 178
  15 JUN
  Название работы: Бұзау қораның жылыту-желдету жүйесін автоматтандырып электрлендірілуін қайта құру

  Автор: Шарданов Нурдаулет Ерполатович

 • 179
  15 JUN
  Название работы: 500 бас бұзауларды өсіруге арналған қорадағы технологиялық үрдістерді автоматтандыруды ойластырып жасап, электрлендіру жүйесін жобалау

  Автор: Мухамедьяров Диас Қанатбекұлы

 • 180
  15 JUN
  Название работы: Көшені жарықтандыру сұрақтарын қарастырып елді-мекенді электрмен жабдықтау

  Автор: Айбатыров Әз-Нұрдәулет Әлібекұлы

 • 181
  15 JUN
  Название работы: Көшені жарықтандыру сұрақтарын қарастырып елді-мекенді электрмен жабдықтау

  Автор: Айбатыров Әз-Нұрдәулет Әлібекұлы

 • 182
  15 JUN
  Название работы: Сиыр желінсауын заманауи дәрілік препараттармен емдеу

  Автор: Әшім Еламан Берікұлы

 • 183
  15 JUN
  Название работы: Релелік қорғаныштың микропроцессорлық құрылғыларын пайдалану сұрақтарын ойластырып жасап кеңшарды энергиямен қамтамасыз ету

  Автор: Өміржан Жандос Мақсатұлы

 • 184
  15 JUN
  Название работы: Жобаның экологиялық сұрақтарын ойластырып жасап елді-мекенді электрмен жабдықтау

  Автор: Махсум Батыржан Ерланұлы

 • 185
  14 JUN
  Название работы: Санитарно-бактериологическое исследование творога на рынке ТОО «Алматинская центральная лаборатория» Каскеленского района Алматинской области

  Автор: Цхай Александр Александрович

 • 186
  14 JUN
  Название работы: СОВРЕМЕННОЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ОТРАСЛЯМИ ЭКОНОМИКИ НА ПРИМЕРЕ АРАЛО-СЫРДАРИНСКОRО БАССЕЙНА

  Автор: Онербеков Ермек Жайлауович

 • 187
  14 JUN
  Название работы: «ТҰРЛЫҚҰЛОВ Ж.» ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ДЕГЕРЕС ТҰҚЫМДЫ ТОҚТЫЛАРЫНЫҢ ЕТ ӨНІМДІЛІГІ

  Автор: Айтмурза Лира Ускенқызы

 • 188
  14 JUN
  Название работы: Жайылымдық шөп тұқымын жинайтын комбайнның көлбеу тасымалдауышына жетілдірілген құрылғы негіздеу

  Автор: Мейрамбайұлы Ержан

 • 189
  14 JUN
  Название работы: «Автомобиль құрылысы» пәнінен электронды оқулықты пайдалану әдістемесін жасау

  Автор: Қасымханов Ержан Адилжанович

 • 190
  14 JUN
  Название работы: «Автомобиль құрылысы» пәнінен электронды оқулықты пайдалану әдістемесін жасау

  Автор: Баймахан Айнур Абылайханқызы

 • 191
  14 JUN
  Название работы: «Жолашар» компаниясымен көліктік қызмет көрсетуді жетілдіруде логистикалық жүк жеткізу тізбегін тиімдендіруді жоғарылату

  Автор: Кенесбекова Аружан Нурлановна

 • 192
  14 JUN
  Название работы: «Ауылшаруашылық машиналары» пәнінен мультимедиалық оқыту бағдарламасын пайдалану ерекшеліктері

  Автор: Турсыналиев Куанышбек Турсыналиевич

 • 193
  14 JUN
  Название работы: Қазақстан Республикасындағы ветеринарлық қауіпсіздікті мемлекеттік басқару

  Автор: Жаңабіл Бекжан Дәуренұлы

 • 194
  14 JUN
  Название работы: «Ауылшаруашылық машиналары» пәнінен мультимедиалық оқыту бағдарламасын пайдалану ерекшеліктері

  Автор: Турсыналиев Куанышбек Турсыналиевич

 • 195
  14 JUN
  Название работы: Ірі қара-мал фермасын электрлендіріп, сүт сауатын қондырғының электр жетегін автоматтандыру

  Автор: Смагулов Мухтар Табылдинович

 • 196
  14 JUN
  Название работы: ТАЛАС ӨЗЕНІНІҢ СУЖИНАУ АЛАБЫНДАҒЫ (ҚАЗАҚСТАН БӨЛІГІ) АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ЖЕРЛЕРДІҢ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ ДӘРЕЖЕСІН БАҒАЛАУ

  Автор: Кәдірханұлы Әзиз

 • 197
  14 JUN
  Название работы: Алматы облысының Түймебаев ауылының Алматы көшесіндегі жол қозғалысын ұйымдастыруды жетілдіру

  Автор: Тұрғынбай Сағи Еркаманұлы

 • 198
  14 JUN
  Название работы: Арнайы пәндерден оқытудың белсенді әдістерін пайдалану ерекшеліктері

  Автор: Жұмағұлұлы Думан

 • 199
  14 JUN
  Название работы: АНАЛИЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТОЙ

  Автор: Ескожа Алина Сабырқызы